Omsorg om miljön

Ända sedan starten av ZLAMP® har vi tänkt så miljöskonsamt som möjligt. 

Skärmarna till våra lampor är tillverkade av polypropylenplast som vid förbränning endast blir vatten och koldioxid. Det lim vi använder är vattenbaserat och papperet innehåller inga skadliga färgpigment. Det samma gäller de svensktillverkade textilierna från Almedahls AB, som även är fria från flamskyddsmedel.

Största delen av allt trä vi använder till våra lampstativ har vuxit i Sverige, vilket bl a minimerar frakter.
Vi ytbehandlar våra trästativ i Anderslöv med en tålig golvlackslösning, färgad med ekologiska pigment framtagna i samarbete med Av Jord AB.

Metallerna i våra lampstativ är stål, gjutjärn, brons och mässing. Vi har inga kromade detaljer i våra modeller. Vid lackering av metallstativen använder vi pulverlack i stor omfattning och i de få fall då detta inte är möjligt används klarlack med endast svart pigment – inga andra kulörer förekommer. Pulverlack är en torr lackeringsmetod där inga lösningsmedel användes. Detaljerna uppvärms och pigment styrs till detaljen genom elektrostat. Inga flyktiga organiska föreningar eller tungmetaller uppstår. Utnyttjandegraden är hög p.g.a. att ett pulveråtervinningssystem är påkopplat. De fyra pigment vi använder är helt rena enligt de begränsnings- och observationslistor som finns.

Gjutjärnsfotplattorna till Peak och Rebecca oljebränns i Ronneby. Oljebränning sker med KRAV-raps olja från Karlshamn. I övrigt får bruket beröm för sina miljöåtgärder i form av återvinning av luftpartiklar, ingen mineralolja eller linolja och inga andra tillsatser.

Allt emballage och inredningsmaterial som vi använder vid packetering är av brun wellpapp. Även tidningar och återvunnet emballage används i vår godshantering.

Självklart avfallssorterar vi vår wellpapp, papper, plast, metall och elskrot. Dessutom tar vi vårt fulla producentansvar genom att vara anslutna till REPA-registret och El-Kretsen.